حضرت علی علیه السلام می فرمایند: « همه كارهاى نیك و جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهى از منكر بیش از قطره اى [آب دهانى] در برابر دریاى خروشان نیست. » (نهج البلاغه ، ح 366، ص 921)

  

امر به معروف و نهی ازمنکر ضربان قلب تپنده امت اسلام

الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر

خطاها و مفاسد و منکرات اجتماعی، گاهی ریشه هایی دارد که از چشم پنهان است و ما شاخ و برگهای آن را می بینیم. بدون شناخت و قطع ریشه، مبارزه با شاخ و برگ بی اثر است و مبارزه با معلول به جای مبارزه با علت اشتباه است. البته این به آن معنا نیست که کاری با معلول ها و شاخ و برگ ها نداشته با شیم، بلکه هدف عمده را با قطع ریشه ها بدانیم.

مبارزه با تهیه و تولید کنندگان ابزار وآلات جرم بهتر از مباره با برخی مجرمین جزء می باشد. باید به جای برخورد با معتاد توجه ویژ ه ای به مبارزه با توریغ و تهیه کنندگان مواد مخدر داشته باشیم.
  طبقه بندی: شیوه های موثر امر به معروف ونهی از منکر ، 
  برچسب ها: شیوه های موثر امر به معروف ونهی از منکر، ضربان،

Powered by WebGozar