حضرت علی علیه السلام می فرمایند: « همه كارهاى نیك و جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهى از منكر بیش از قطره اى [آب دهانى] در برابر دریاى خروشان نیست. » (نهج البلاغه ، ح 366، ص 921)

  

امر به معروف و نهی ازمنکر ضربان قلب تپنده امت اسلام

الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر

متاسفانه گاهی ممکن است با افرادی که دارای تفکری غیر از تفکر ماهستند و رفتاری غیر از رفتار ما دارند، برخورد کنیم و دچار احساسات شده و گفتار و کردار آنها را ناشی از عناد و لجاجت تصور نماییم. چه نیکوست که اندکی ایندیشیم و خود را به جای آنها قرار داده و فکر کنیم.زیرا اگر ما هم شرایط سنی محیط خانوادگی،اجتماعی وتحصیلی و ... آنها را داشتیم، آیامثل آنان نمی اندیشیدیم؟ بنابرین باید از شتاب در قضاوت و داوری درباره مردم بپرهیزیم و معیار سنجش افراد را محیط و طرز تفکر آنها قرار دهیم آنگاه با رعایت مصلحت و روش مناسب و متناسب با موقعیت وسن او به درمان و اصلاح وی بپردازیم.

پیام رسان باید مخاطب خود رابشناسد،روحیات،گرایشات،حساسیت های سنی،گروهی،شغلی و سیاسی او را به دقت مورد نظر قراردهد. انتخاب شیوه امر و نهی، کلمات،تعابیر،کیفیت، محتوا و روش بیان بایدبراساس روانشناسی مخاطب باشد. ممکن است با یکی صحبت ابتدایی و اندک کافی باشد و با دیگری سخن استدلالی ضروری. یکی از زبان احساسی و شاعری متاثر می شود و دیگران از داستان.

ناصح زبر دست باید باهرکس به اندازه ظرفیت اندیشه او صحبت کند، کسانی در امربه معروف و نهی از منکر موفقند که تمامی شرایط زمانی و مکانی و روانی و اجتماعی را در نظر بگیرند تا کلامشان بیشتر اثر کند. گاهی امر به معروف ونهی از منکر در زمانی بی اثر ولی در زمان دیگر موثر است.

در این موارد باید با توجه به عنصر زمان کار خود را انجام داد. به عنوان نمونه، زمانی که معلم نمره خوبی به شاگرد می دهد اگر او را امر به معروف ونهی از منکر کند، اثر بیشتری دارد . زمانی که انسان هدیه ای به کسی می دهد محبوبیت بیشتری در دل او و سخنش موثرتر است.
  طبقه بندی: شیوه های موثر امر به معروف ونهی از منکر ، 
  برچسب ها: امر به معروف، نهی از منکر، شیوه های موثر، ضربان،

Powered by WebGozar