حضرت علی علیه السلام می فرمایند: « همه كارهاى نیك و جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهى از منكر بیش از قطره اى [آب دهانى] در برابر دریاى خروشان نیست. » (نهج البلاغه ، ح 366، ص 921)

  

امر به معروف و نهی ازمنکر ضربان قلب تپنده امت اسلام

الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر
نوشته شده در تاریخ 1390/03/29 توسط آمر به معروف | نظرات ()

امربه معروف ونهی ازمنکر ، رمز پایداری و برپایی دستورات الهی ، وشور ونشاط جامعه اسلامی است . با امربه معروف ونهی از منکر بی تفاوتی ازمیان مردم مسلمان برداشته می شود و همه افراد در برابر یکدیگر مسوول شناخته می شوند . همه دستورات الهی برای خوشبختی وسعادت انسانها آمده است واین سعادت زمانی رخ  می نمایاند که بایدها و نباید های الهی عمل شود . با امر به معروف و نهی از منکر به یکدیگر یاد آوری می کنیم که راه سعادت وخوشبختی خود رافراموش نکنیم بی راهه  وکژراهه را انتخاب نکنیم . امربه معروف و نهی از منکر به همه ارزش ها جان می بخشد و روح وروان فرد وجامعه را به بهداشت وسلامتی فرا می خواند امر به معروف و نهی از منکر همواره خواهان وجود وحضور زیبایی ها وخوبی ها است ومانع رشد وخودنمایی زشتی ها می گردد. در قرآن کریم می خوانیم :

ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر و اولئکهم المفلحون .[1]

باید گروهی از شما باشند که (دیگران را )به خیر دعوت کنند و به معروف امرکرده و ازمنکر نهی نمایند وآنان هستند که رستگارانند.

پیام رسای این آیه آن است که آنان که امر به معروف ونهی از منکر می کنند به فلاح و رستگاری می رسند خوشبختی وسعادت را در آغوش می گیرند زیرا در راه فلاح و رستگاری جامعه خود حرکت می کنند خود را در برابر دین وارزش های آن جامعه و رشد وبالندگی آن مسوول می دانند .

در جای دیگری از قرآن چنین آمده است .

کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر .. . [2]

شما مسلمانان بهترین امتی هستید که برای هدایت مردم آمده اید ، امربه معروف و نهی از منکر می کنید ...

آری بهترین امت ، بهترین کاری را که انجام می دهند امربه معروف ونهی از منکر است زیرا اگر کاری مهم تر و بهتر از آن وجود داشت همان در آیه ذکر می شد .

روزی پیامبر گرامی اسلام (ص) برای ارشاد وهدایت مردم بالای منبر رفته بودند ، مردی از آن حضرت پرسید : یا رسول الله من خیر الناس ؟

ای رسول خدا بهترین مردم کیست ؟

حضرت در پاسخ فرمود :

امرهم بالمعروف و انهاهم عن المنکر واتقاهم لله...[3]

آن که بیشترمردم را به معروف و ادار کند و ازمنکر باز دارد و تقوای بیشتری داشته باشد بهترین مردم است .

بنابراین ، امر به معروف از جایگاه مهم وکلیدی در اسلام بهره مند است به گونه ای که خیر وصلاح وفلاح جامعه اسلامی به این اصل حیات بخش وابسته است با امر به معروف ونهی از منکر ، رشد کمال فکری ومعنوی در خانه وخانواده ،که اساسی ترین نهاد اجتماعی است شکل می گیرد وافراد نسبت به یکدیگر احساس مسئوولیت ومحبت پیدا می کنند با امربه معروف ونهی از منکر زمینه تحقق همه احکام الهی وارزش های دینی در جامعه فراهم              می شود .

 

  چکیده درس :

 

1- امربه معروف ونهی از منکر ، عامل مهمی برای بر پایی و پایداری دستورات الهی در فرد وجامعه به شمار  می رود .

 

2- امربه معروف ونهی از منکر ، نشانه مسئوولیت افراد نسبت به یکدیگر و نیز حفظ پاکی وسلامتی جامعه است .

 

3- قرآن کریم برضرورت وجود گروهی که امر به معروف ونهی از منکر کنند دلالت دارد .

 

4- قرآن کریم ، امت اسلامی را بهترین امت دانسته واز جمله ویژگی های آن را ، امر به معروف ونهی از منکر می داند .

 

5- پیامبر اسلام (ص) بهترین مردم را ،کسی می داند که بیشتراهل امر به معروف ونهی از منکر باشد وتقوای بیشتری داشته باشد .

 

 پرسش ها :

 

1-  چگونه با امر به معروف ونهی از منکر ، دستورات الهی در جامعه حاکم می شود ؟

 

2- چرا فردوجامعه ای که امربه معروف و نهی از منکر می کنند، بهترین فرد و بهترین جامعه شمرده می شوند ؟

 

3-  چه نکته هایی از آیات قرآن (که درمتن درس آمده است ) به دست می آید ؟

 

 پیام اندیشه وگفت وگو :

 

قرآن کریم :

و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا و کان یامر اهله بالصلاه والزکوه و. . .[4]

و در این کتاب (قرآن ) از اسماعیل یاد کن ، زیرا او در وعده هایش صادق بود و فرستاده و پیامبر بود و همراه خاندانش را به نماز و زکات امر می کرد.




  طبقه بندی: کتاب آموزش ملی امر به معروف و نهی از منکر (مقدماتی) ،  ماهیت امر به معروف ، 





Powered by WebGozar