حضرت علی علیه السلام می فرمایند: « همه كارهاى نیك و جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهى از منكر بیش از قطره اى [آب دهانى] در برابر دریاى خروشان نیست. » (نهج البلاغه ، ح 366، ص 921)

  

امر به معروف و نهی ازمنکر ضربان قلب تپنده امت اسلام

الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر
نوشته شده در تاریخ 1390/02/15 توسط محمد | نظرات ()
نقش مردان دررعایت حجاب توسط زنان

خبرگزاری فارس: بی حجابی زنان ،هم برای دنیای انسان ها و هم برای آخرت آنان خطرناك است . زن بی حجاب ، هم خود به سوی آتش روان است وهم دیگران را به سوی آتش دعوت می كند. بنابراین ، برپدران وهمسران با ایمان لازم است فرزندان دختر وزنان خود را از بی حجابی بازدارند.آیا به این موضوع كه مردان چه نقشی درمحیط خانواده واجتماع درخصوص رعایت حجاب توسط زنان و دختران ( البته زنان ودخترانی كه منتسب به آنها می باشند ، مانند همسر وفرزندان دختر ) می توانند داشته باشند ، اندیشید ه اید ؟
بدیهی است هیچ مسلمانی درخصوص سرنوشت دنیوی واخروی اعضای خانواده خود نمی تواند بی تفاوت باشد ، مگرانسان های نادری كه قید هرگونه مسئولیت پذیری را زده باشند ویا به دلیل بی اعتقادی به معاد به سعادت اخروی خانواده خود نیاندیشند.
حتما دیده اید پدرومادرانی را كه وقتی مشكلی دنیوی برای یكی ازفرزندان آنها رخ می دهد، چگونه خود را به آب وآتش می زنند تا آن را حل كنند واین حاكی ازمسئولیت پذیری آنهاست واین ویژگی شامل همه افرادی است كه فرزندان خود را دوست می دارند و علاقمند به خوشبختی آنها دردنیا هستند . واما اولیایی كه ازایمان واعتقاد دینی لازم برخوردارند ، علاوه براین كه درمقابل مشكلات دنیوی فرزندان خود احساس مسئولیت می كنند به همان اندازه وبلكه بیشتر ازآن در مقابل سعادت اخروی آنان مسئولیت می پذیرند واگر چیزی سعادت اخروی فرزندانشان را تهدید كند برای رفع آن با تمام وجود كوشش می كنند .
مسئولیت پذیری درمقابل اعضای خانواده یك آموزه قرآنی است وعمل به مقتضای آن ، عمل به یك وظیفه دینی است . قرآن كریم درآیه شش سوره تحریم می فرماید: « ای كسانی كه ایمان آورده اید ، خود وخانواده خویش را ازآتشی كه هیزم آن انسان وسنگ هااست ، نگه دارید » پس برسرپرست خانواده لازم است اعضای خانواده اش را به سوی تقوا وطاعت الهی سوق دهد وآنها را از معاصی بازدارد ودرچنین صورتی است كه به وظیفه ایمانی خود در برابر خانواده اش عمل كرده است .
ضمنا با این وصف وظیفه مردان دربرابر حجاب همسران و دخترانشان نیز روشن می شود . بی حجابی زنان ،هم برای دنیای انسان ها و هم برای آخرت آنان خطرناك است . زن بی حجاب ، هم خود به سوی آتش روان است وهم دیگران را به سوی آتش دعوت می كند. بنابراین ، برپدران وهمسران با ایمان لازم است فرزندان دختر وزنان خود را از بی حجابی بازدارند واین وظیفه ای سنگین برعهده سرپرست هر
برسرپرست خانواده لازم است اعضای خانواده اش را به سوی تقوا وطاعت الهی سوق دهد وآنها را ازمعاصی بازدارد ودرچنین صورتی است كه به وظیفه ایمانی خود دربرابر خانواده اش عمل كرده است .
خانواده است ،خصوصا درشرایطی كه بی حجابی در جامعه شایع باشد. درحالی كه بی تفاوتی مردان نسبت به حجاب همسرو فرزندان دختر خویش ، سبب می شود بی حجابی توسط زنان ودخترانی كه متمایل به آن هستند ، به درون جامعه راه یابد كه البته درنتیجه چنین امری نیز هم خانواده ها وهم اجتماع آسیب خواهند دید . بنابر این ، مردان با ایمان ،كه غیرتمندی ازنشانه های آنهاست ، تحت هیچ شرایطی نباید به زنان ودخترانشان اجازه دهند كه راه انحرافی بی حجابی را بپیمایند و با بی حجابی خود باعث انحراف دیگران شوند.

رعایت عفت عامل سعادت خانواده

همان گونه كه زنان با رعایت حجاب درطریق سعادت خانواده گام برمی دارند ،مردان نیز باید با رعایت عفت درتامین سعادت خانواده سهیم باشند . عفت ،صفتی است درانسان كه او را ازغلبه شهوت بازمی دارد . رعایت عفت ، مرد رانسبت به زن وفرزندانش دلبسته می سازد واو رااز شهوت پرستی كه یكی ازعوامل بی توجهی نسبت به همسر وفرزندان است ، حفظ می كند . شهوت پرستی عامل فروپاشی زندگی است . درحالی كه عفت زندگی ها را حفظ می كند وبه آنهااستحكام می بخشد ونیازی به گفتن ندارد كه هرعاملی كه دراستحكام خانواده موثرباشد ، ازموجبات سعادتمندی آن نیز به حساب خواهد آمد.
به علاوه مردان شهوت پرست ،حریم عفت جامعه را مراعات نمی كنند واعتقادی نیزبه رعایت حجاب توسط وابستگان خود ندارند . لذا ازعوامل ترویج بی بندوباری
همان گونه كه زنان با رعایت حجاب درطریق سعادت خانواده گام برمی دارند ، مردان نیزباید با رعایت عفت درتامین سعادت خانواده سهیم باشند
وفساد درجامعه هستند وبه این طریق درتزلزل خانواده نیز نقش ایفا می كنند شهوت پرستی مرد ، غیرت او را كه حافظ پاكی خانواده است تضعیف می كند و ازاین راه نیز برسعادت خانواده لطمه وارد می آید . بنابراین رعایت عفت ازسوی مردان ، سعادت رابرای خانواده به ارمغان می آورد .
ازلوازم دستیابی به عفت ، خودداری مردان ازنگاه كردن به زنان نامحرم است . نگاه به نامحرم ،مقدمه فساد جنسی است ، درحالی كه پاكی نتیجه بازداشتن نگاه از نامحرمان است .امام صادق (علیه السلام) فرموده است :
« نگاه تیری است ازتیرهای شیطان كه مسموم است وچه بسیار نگاه هایی كه حسرت های طولانی به دنبال آورد .» (1)
نگاه حرام ، زمینه گرایش مرد به زنان نامحرم ودلسردی او نسبت به همسر شرعی اش را فراهم می سازد ، پس برای رهایی ازاین بلیه باید سخت مراقب چشمان خویش بود وآنها راازهرنگاهی كه مایه انحراف وفساد است ،بازداشت .
اززیان های دیگرنگاه كردن به زنان نامحرم ، ازدست رفتن آرامش روانی است . وقتی نگاه مرد درپی زنی نامحرم روان شود، آرامش روانی او نیز سلب می شود و تلاطمی آزاردهنده بروجودش مسلط می شود . برای درمان چنین دردی باید نگاه ها كنترل شوند، چنان كه علی (علیه السلام) فرموده است :
«آن كس كه چشم خود را كنترل كرد ، قلب خویش را ازناراحتی ها رهانید .» (2)
نگاه به نامحرمان ، همچنین زمینه سازفتنه ها وجرایم جنسی است . نگاه حرام ،غریزه جنسی را برمی انگیزد و به این وسیله چشم ، عقل حقیقت بین را كور می كند و زمام اختیار انسان را به دست شهوت می سپارد وزمانی كه زمام اختیار انسان دردست شهوت قرارگرفت ،امكان وقوع هرفتنه وفساد وجنایتی به دست اوامكان پذیر است. امیرمومنان حضرت علی (علیه السلام) فرمود :
«نگاه پیشقراول فتنه هاست .» (3)
« نگاه به دنبال نگاه، تخم شهوت دردل می پاشد و برای به فتنه انداختن نگاه كننده كافی است .»(4)
نتیجه زیان باردیگر نگاه حرام ، عذاب اخروی است . امام باقر (علیه السلام) ازاجداد گرامی اش روایت كرده است . « هركس چشمان خویش راازنگاه حرام آكنده سازد ، خداوند چشمان او را درروزقیامت ازآتش پرخواهد كرد مگر آنكه توبه نماید وبرگردد (5)
ازعوامل دیگری كه می تواند زمینه ساز انحراف جنسی باشد، تماس جسمی مرد بازن نامحرم است . تماس جسمی مرد با زن نامحرم ، هرچندكه اندك باشد ، دراسلام تحریم شده است . پیامبر اكرم (صلی الله علیه واله) فرموده است :
« هركس با زنی نامحرم دست بدهد ، روزقیامت با دست هایی كه به زنجیر بسته شده است ، وارد محشر شده وبه طرف جهنم برده خواهد شد. » (6)
تنها شدن مرد با زن نامحرم ازعوامل زمنیه ساز فساد جنسی است . درچنین شرایطی شیطان كه دشمن انسان وسعادت اوست ، به وسوسه انسان می پردازد وممكن است ایمان واراده وی را متزلزل كند واو را به حرام بیاندازد . برای مقابله با چنین خطری مرد باید به شدت از تنها شدن بازن نامحرم خودداری كند . علی (علیه السلام) فرموده است :
« هیچ گاه مردی با زن نامحرم درجای خلوت همراه نشود، زیرا هنگامی كه مرد نامحرم وزن نامحرم درمكانی خلوت همراه شدند ،سومین آنان شیطان خواهد بود كه آنجا حضور خواهد یافت .» (7)
شوخی كردن مرد بازن نامحرم، كمی گاه دیگر شیطان است. همان گونه ك زن وظیفه داردازشوخی با مرد نامحرم خودداری كند ودرموقع سخن گفتن بامرد نامحرم به گونه ای سخن نگوید كه نظر اورا به خویشتن جلب نماید ، مرد نیز وظیفه داردازشوخی كردن با زن نامحرم اجتناب كند . ابوبصیر ازاصحاب امام باقر (علیه السلام) می گوید : « من زنی را درس قرآن می دادم پس با وی مزاح و شوخی نمودم ، پس ازآن خدمت امام باقر (علیه السلام) رسیدم ، به من فرمود : « چه سخنی با آن زن گفتی ؟ » من خجالت كشیده صورتم را پوشاندم ، حضرت فرمود: دوباره تكرار نكنی .» (8) اجازه دهید این بحث را با حدیثی ازعلی (علیه السلام) درباره عفت به پایان ببریم .آن حضرت می فرماید :
« مجاهدی كه درراه خداوند به شهادت می رسد اجریی برتراز آن كس كه قدرت برحرام پیدا می كند وعفت می ورزد ، نخواهد داشت . انسان با عفت نزدیك است كه ملكی ازملائكه باشد » (9)

پی نوشتها :

1- وسایل الشیعه جلد 14 ،ص 138
2- سید محمود مدنی بجستانی ،فساد سلاح تهاجم فرهنگی ، بی جا ، دفترانتشارات اسلامی ، 1374 ،ص 207
3-4- 5- به نقل از همان ، صص 207 و 208
6- وسایل الشیعه جلد 14 ، ص 143
7- سید محمود مدنی بجستانی ، فساد سلاح تهاجم فرهنگی ، بی جا ، دفتر انتشارات اسلامی ، 1374 ، ص 323
8- وسایل الشیعه جلد 14 ، ص 144
9- میزان الحكمه جلد 6 ،ص 359

منبع: پورتال نور

انتهای پیام/

به نقل از فارس


  طبقه بندی: امر به معروف در جامعه ،  مصداق های امر به معروف و نهی از منکر ، 

Powered by WebGozar